shui


1.环境咨询、编写、手续办理、验收

2.污水处理设施的设计(许可证)污水处理设施的工程总承包(许可证)                              

  污水站、污水厂的咨询、运维,维修,备品备                                

  件的更换,耗材供应,升级改造污水厂智能控                              

  制平台搭建高难度废水的治理

3.生活污水、工业废水处理

4.雨水收集、回用,中水回用

5.纯水、超纯水、锅楼给水

6.海绵城市泵站建设

7.自来水厂建设

8.水质在线设备


扫描二维码分享到微信